MCB - Klanten waarderen ons met 8,5

MCB klantwaardering

 

Nieuws     >     Nieuws van MCB     >     Europese normen en aanduidingen voor buisprofielen en band- en plaatstaal     >    

      

Europese normen en aanduidingen voor buisprofielen en band- en plaatstaal

Nieuws van het normalisatiefront

Zoals reeds eerder in het MCB Nieuws vermeld is, wordt in het kader van de Europese eenwording onder andere gestreefd naar harmonisatie op het gebied van normen; dus ook op het gebied van normen voor staal. Concreet betekent dit dat binnen de Europese organisatie CEN (Centre Europeen de Normalisation) het ECISS (European Committee for Iron and Steel Standardization) zich bezig houdt met het uitgeven van normen voor staal en aanverwante producten. Een door de betreffende organisatie in Brussel aanvaarde norm, wordt een Europese norm genoemd. Een eenmaal aanvaarde norm is bindend voor de deelnemende landen. Dit betekent dat overeenkomstige nationale normen ingetrokken worden en worden vervangen door de dan geldende Europese normen. Het voordeel van een en ander is uiteraard dat normen in Europa inhoudelijk aan elkaar gelijk zijn, waardoor verwarring en vergissingen bij het omzetten van een kwaliteit van de ene nationale norm naar een andere nationale norm tot het verleden behoren. Een mogelijk nadeel is dat de aanduiding van een groot aantal staalkwaliteiten drastisch verandert.    


Zoals mogelijk reeds bekend hanteert MCB voor een aantal productgroepen reeds de Europese normen; bijvoorbeeld voor constructiestaal (EN 10025) en veredel staal (EN 10083).
Zeer recent zijn door het CEN een aantal nieuwe normen gepubliceerd die betrekking hebben op dun plaatstaal en band, warmgewalst staal voor koudvervormen en op buisprofielen. Het ligt binnen MCB in de bedoeling om in de komende periode voor de in aanmerking komende productgroepen de nieuwe Europese normen in te voeren. De invoering van deze nieuwe normen met de daarbij behorende aanduidingen betekent dat op al onze offertes, opdrachtbevestigingen, verzendpapieren en facturen de nieuwe norm en aanduiding vermeld zullen worden.
Uitgebreide informatie omtrent Europese normen en hun vervallen voorgangers is te vinden in het MCB boek van 1998, hoofdstuk 11, Normalisatie.

Dun plaatstaal en band

  Medio mei 1998 wordt de herziene Europese norm EN 10130, Koudgewalste platte producten van laag koolstofstaal voor kouddieptrekken en zetwerk, gepubliceerd. Deze norm beschrijft het koudgewalst staal dat tot voor kort aangeduid werd op basis van DIN 1623, bijvoorbeeld de kwaliteit St 12 03. De Europese normen voor allerlei andere producten die als basis dun plaatstaal en band hebben, te denken valt aan elektrolytisch verzinkte band en plaat, Sendzimir verzinkte band en plaat etc., zijn reeds eerder verschenen, zodat nu het complete gamma dun plaatstaal en band vast gelegd is in Europese normen.

De basisaanduiding voor deze staalkwaliteiten wordt, evenals voor andere kwaliteiten, geregeld in EN 10027-1 en NPR-ECISS/IC 10. De aanduiding bestaat achtereenvolgens uit het nummer van de betreffende kwaliteitsnorm gevolgd door:

 • de letter D, die aangeeft dat het om platte producten gaat bestemd voor koud vervormen,
 • de letter C als het platte product koudgewalst is, of
 • de letter D als het platte product warmgewalst is, of
 • de letter X als de walsmethode niet nader gespecificeerd is.

De combinatie van deze letters wordt gevolgd door een combinatie van cijfers die de geschiktheid voor koudvervormen aangeven. De vertrouwde aanduiding voor koudgewalste zetkwaliteit St 12 03 wordt in de Europese norm EN 10130 aangeduid met EN 10130-DC01. De basisaanduiding kan nog gevolgd worden door bijvoorbeeld letters die iets zeggen over de oppervlaktegesteldheid, over de deklaag en de dikte daarvan enz. Zo zal de tot nu toe door MCB gehanteerde aanduiding voor de zetkwaliteit Sendzimir verzinkt band en plaat Fe P02 G Z275 vervangen worden door de aanduiding EN 10142-DX51D+Z275.

Voor alle duidelijkheid zijn hieronder enige tabellen opgenomen met daarin voor enkele veel voorkomende kwaliteiten de door MCB tot nu toe gehanteerde aanduidingen en de nieuwe aanduidingen zoals deze tegenwoordig worden gebruikt.

Koudgewalste platte producten uit laag koolstofstaal voor kouddieptrekken of zetwerk
Aanduiding volgens
EN 10130
Materiaalnummer Aanduiding volgens de vervallen
DIN 1623
     
DC01 1.0330 St 12
DC03 1.0347 RR St 13
DC04 1.0338 St 14
DC05 1.0312 --
DC06 1.0873 --

Elektrolytisch verzinkte koudgewalste platte staalproducten (Metalco, Zincor)
Aanduiding volgens
EN 10152
Materiaalnummer Aanduiding volgens de vervallen
DIN 17163
     
DC01+ZE 1.0330 St 12 ZE
DC03+ZE 1.0347 RR St 13 ZE
DC04+ZE 1.0338 St 14 ZE
DC05+ZE 1.0312 --
DC06+ZE 1.0873 --

De aanduiding DCxx+ZE wordt gevolgd door getallen die de zinklaagdikte x 10 aangeven. De standaard kwaliteit met nominaal 2,5 µm per zijde wordt dan: DC01+ZE25/25.

Continu dompelverzinkte band en plaat van laag koolstofstaal voor kouddieptrekken of zetwerk (Sendzimir verzinkt band en plaat)
Aanduiding volgens
EN 10142
Materiaalnummer Aanduiding volgens de vervallen
DIN 10142
     
DX51D+Z 1.0226 Fe P02 G Z
DX52D+Z 1.0350 Fe P03 G Z
DX53D+Z 1.0355 Fe P05 G Z
DX54D+Z 1.0306 Fe P06 G Z

Ook de aanduiding DXxxD+Z wordt weer gevolgd door een getal dat het laaggewicht in g/m2 tweezijdig oppervlak weergeeft. De standaardkwaliteit met een nominaal laaggewicht van 275 g/m2 tweezijdig oppervlak wordt dan: DX51D+Z275.

Warmgewalst staal voor koudvervormen
Eveneens in mei wordt de Europese norm EN 10111 verwacht. In deze norm worden de warmgewalste kwaliteiten voor koudvervormen beschreven. Tot nu toe werden deze kwaliteiten aangeduid op basis van DIN 1614, bijvoorbeeld StW 22.
Ook de aanduiding voor deze kwaliteiten wordt uiteraard geregeld in EN 10027-1 en NPR-ECISS/IC 10. De aanduiding bestaat achtereenvolgens uit het nummer van de norm, gevolgd door:

 • de letter D, die ook hier aangeeft dat het om platte producten gaat bedoeld voor koudvervormen
 • de letter D, die aangeeft dat het product warmgewalst is,
 • een combinatie van cijfers die de geschiktheid voor koudvervormen aangeeft. Hoe hoger het getal, des te beter is de vervormbaarheid.

De bekende aanduiding StW 22 volgens DIN 1614, wordt door de invoering van EN 10111 gewijzigd in DD11. Voor de volledigheid zijn in onderstaande tabel de tot nu toe door MCB gehanteerde aanduidingen opgenoemen, samen met de overeenkomstige nieuwe aanduidingen volgens EN 10111.

Aanduiding volgens
EN 10111
Materiaalnummer Aanduiding volgens de vervallen
DIN 1614
     
DD11 1.0332 StW 22
DD12 1.0398 RRStW 23
DD13 1.0335 StW 24
DD14 1.0389 --

Warm en koudvervaardigde buisprofielen
Volgens EN 10079 worden onder buisprofielen gelaste of naadloze buizen verstaan met een ronde, vierkante of rechthoekige doorsnede en die als constructie-element worden gebruikt. Wat betreft de verandering op het gebied van normen zijn de warm- en koudvervaardigde rechthoekige en vierkante buisprofielen van belang. Voor de warmvervaardigde rechthoekige en vierkante buisprofielen zijn reeds enige tijd geleden de Europese normen EN 10210 deel 1(technische leveringsvoorwaarden) en deel 2 (toleranties, afmetingen en profieleigenschappen) verschenen als vervanger van DIN 59410 (maat- en vormtoleranties). De koudvervaardigde gelaste buisprofielen worden tot nog toe geleverd volgens DIN 59411 (maat- en vormtoleranties), deze norm is recent vervangen door de Europese normen EN 10219-1 (technische leveringsvoorwaarden) en deel 2 (toleranties, afmetingen en profieleigenschappen). Dit betekent dat nu voor zowel de warmvervaardigde als de koudvervaardigde buisprofielen Europese normen beschikbaar zijn. Ook deze normen zullen in de komende tijd door MCB ingevoerd worden. De aanduiding volgens de Europese normen van buisprofielen bestaat uit het nummer van de betreffende norm, gevolgd door:

 • de letter S om aan te geven dat het een constructiestaal betreft,
 • een getal dat dat de minimale rekgrens aangeeft,
 • een combinatie van letters of van een letter en een cijfer voor de kerfslagwaarde
 • De letter H om aan te geven dat het product een profielbuis betreft.

Onderstaande tabel geeft de aanduidingen volgens de nieuwe Europese normen EN 10210 en EN 10219, samen met de aanduidingen volgens de vervallen DIN normen.

Aanduiding volgens
EN 10210/10219
Materiaalnummer Aanduiding volgens de vervallen
DIN normen
     
S235JRH 1.0039 St 37-2
S275J0H
S275J2H
1.0149
1.0138
St 44-3 U
St 44-3 N
S355J0H
S355J2H
1.0547
1.0576
St 52-3 U
St 52-3 N
S275NH
S275NLH
1.0493
1.0497
StE 285 N
TStE 285 N
S355NH
S355NLH
1.0539
1.0549
StE 355 N
TStE 355 N
S460NH
S460NLH
1.8953
1.8956
StE 460 N
TStE 460 N

Uit de materiaalaanduiding op zich valt niet op te maken of een koud- dan wel warmvervaardigde buis bedoeld wordt. Bij de bestelling is het daarom van groot belang ook het nummer van de betreffende kwaliteitsnorm te vermelden.

terug


         
 


Gelakt staal in meer dan 100 RAL-kleuren
Wij leveren uit voorraad gelakt staal in meer dan 100 RAL-kleuren. Bekijk onze kleurenwaaier voor de beschikbare tinten en kwaliteiten. Bent u op zoek naar ... >>


 

Magnelis plaat en coils direct uit voorraad leverbaar
Magnelis is een innovatieve metallische bekleding die in de meest veeleisende omgeving corrosieweerstand biedt. De metallische zink coating ... >>

 

Productietechnologiebedrijven in mei veel minder positief dan in april

Situatie in de Productietechnologie in mei wel beter dan de totale industrie Zoetermeer, 1 juni 20...   >>


Oppervlaktebehandelaars in mei positiever dan in april

Situatie in de Oppervlaktebehandeling in mei ook veel beter dan de totale industrie Nieuwegein, 1 ...   >>


Plaatbewerkers in mei vrijwel even positief als in april

Situatie in de Plaatbewerking in mei wel veel beter dan de totale industrie Nieuwegein, 1 juni 201...   >>


[Sorry, I can't recognise your browser, most probably because you might be on mobile device]